Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2009

ΑΡΧΗΓ Ε ΙΟ Ε Λ ΛΗΝ Ι ΚΗΣ ΑΣΤ ΥΝΟΜ Ι ΑΣ

A Ρ Χ Η Γ Ο Σ

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2009

ΠΡΟΣ

Πρόεδρο Ένωσης Μεταναστών Ελλάδος

κ. Ζαν Ντανιέλ Κολομπανί

Κύριε Πρόεδρε,

Με την ευκαιρία της μεγάλης θρησκευτικής γιορτής των Μουσουλμάνων θα ήθελα να ευχηθώ στους μετανάστες που ζουν στη χώρα μας

Κ Α Λ Ο Π Α Σ Χ Α

με υγεία, ευτυχία, ειρήνη και αδελφοσύνη μεταξύ των λαών.

Σήμερα, η συμβίωση των πολιτών με διαφορετικά πολιτιστικά, θρησκευτικά και εθνικά χαρακτηριστικά σε όλον τον πλανήτη είναι επιβεβλημένος κανόνας.

Το μήνυμα και η ευχή μας, είναι να κατανοήσουμε όλοι πως το μόνο που μπορεί να μας χωρίσει είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Μπορούμε και πρέπει να συνυπάρξουμε όλοι μαζί.

Από τη μεριά μας, η Ελληνική Αστυνομία εγγυάται την νομιμότητα και την ασφάλεια για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως καταγωγής και θρησκείας, με σεβασμό στα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα και ελευθερίες, όπως αρμόζει σε ένα κράτος δικαίου, σε μια κοινωνία ανοιχτή, χωρίς δογματισμούς και προκαταλήψεις.

Χρόνια Πολλά.

Με εκτίμηση,

Ο Αρχηγός

Ελευθέριος ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Αντιστράτηγος

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2009

Παγκόσμια Ημέρα εναντίον της Βίας κατά των Γυναικών

Αθήνα : 25/11/2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παγκόσμια Ημέρα εναντίον της Βίας κατά των Γυναικών

Σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα εναντίον της βίας κατά των Γυναικών, και η Ελλάδα εξακολουθεί να μην παρέχει επαρκή προστασία στις γυναίκες- θύματα βίας.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα εχθές, κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου, το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών «Διοτίμα», αναφορικά με τους νόμους και τις πολιτικές για την εξάλειψη του φαινομένου στην Ελλάδα, παρατηρείται ότι : «Στην Ελλάδα σήμερα, οι πρακτικές συσσωρεύουν και μεγεθύνουν το πρόβλημα. Η βία κατά των γυναικών δεν είναι θέμα ιδιωτικό. Αποτελεί μορφή αθέατης εγκληματικότητας - βιασμός, ξυλοδαρμός, απειλές και λεκτική κακοποίηση - που συντελείται στο χώρο όπου κάθε άνθρωπος πρέπει να αισθάνεται σιγουριά και ασφάλεια, στο σπίτι του….

Μεγάλη «τρύπα» αποτελεί η έλλειψη ειδικών δομών παροχής αρωγής και προστασίας των κακοποιημένων γυναικών. Οι υποστηρικτικές δομές στην Ελλάδα είναι σχεδόν ανύπαρκτες… Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί συνολικά 28 δομές, ενώ σύμφωνα με τους δείκτες μίνιμουμ προδιαγραφών του ΣτΕ που ορίζει 1 συμβουλευτική υπηρεσία ανά 50.000 γυναίκες. Αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να υπάρχουν 84 ακόμη δομές…. Tο 50% περίπου βασίζεται σε ένα μεικτό σύστημα χρηματοδότησης, σε 6 από τις 10 περιπτώσεις πάντως το κόστος λειτουργίας, παρουσιάζει τα τρία τελευταία χρόνια, έλλειμμα σε σχέση με το ύψος της χρηματοδότησης. Μόνο δύο από αυτές παρέχουν συνηγορία και διαμεσολάβηση προς τις γυναίκες θύματα, ενώ μόλις μία υποδέχεται αποκλειστικά θύματα του trafficking

Αναφορικά με το trafficking, η επικρατούσα μορφή παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων στην Ελλάδα, αφορά στην ένταξη και εκμετάλλευση τους στην πορνεία. Η πλειοψηφία του εμπορίου ανθρώπων αφορά γυναίκες και ανήλικα κορίτσια. Στην Ελλάδα παρά τις ενδείξεις για χιλιάδες γυναίκες θύματα, παρουσιάζονται πολλές δυσκολίες στην εξάρθρωση των εγκληματικών αυτών δικτύων. Από τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, την τριετία 2003 – 2006, μόνο 419 γυναίκες εντοπίστηκαν. Στην πλειοψηφία τους επρόκειτο για γυναίκες Ρωσικής, Ρουμανικής και Ουκρανικής υπηκοότητας. Για το 2002 υπολογίζεται ότι περίπου 17.200 γυναίκες ήτανστην αγορά της πορνείας. Το 72% των γυναικών που διακινούνται παράνομα πωλούνται και αγοράζονται τουλάχιστον τρεις φορές.» Η Ένωση Μεταναστών Ελλάδας, υποστηρίζει την προσπάθεια δημιουργίας Ειδικού Ταμείου για τα θύματα κακοποίησης με ποσοστό συμμετοχής της Πολιτείας , καθώς και την δημιουργία Εθνικού Μηχανισμού Τεκμηρίωσης (Παρατηρητηρίου) και την κατάρτιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το θέμα της βίας κατά των γυναικών.

Σχετικά με το θέμα του trafficking και τις τεράστιες διαστάσεις που λαμβάνει στην Ελλάδα, πάγια θέση της Ένωσης Μεταναστών είναι πως αποτελεί διπλή εκμετάλλευση και θανάσιμη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Παλαιότερα, η Ένωση είχε προτείνει αυστηρότερα μέτρα αναφορικά με το νόμο-πλαίσιο για τους διακινητές λαθρομεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων. Και θα εμείνει σε αυτές τις προτάσεις μέχρι να πραγματοποιηθούν.

Σύμφωνα με έρευνα των δημοσιογράφων που συνεργάζονται με το Γραφείο Τύπου της Ένωσης, στην Αθήνα λειτουργούν οίκοι ανοχής που βασίζονται στο εμπόριο γυναικών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Οι γυναίκες αυτές, στην πλειοψηφία τους προερχόμενες από χώρες κράτη-μέλη της Ευρωπαικής Ένωσης, προωθούνται στην πορνεία κυρίως από το σύντροφό τους, που αποτελεί και αφεντικό τους. Έτσι, βρίσκονται δέσμιες σε μια αδιέξοδη πραγματικότητα καθώς δε μπορούν να βοηθηθούν από τα πρόσωπα που γνωρίζουν.


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΜΜΕ

ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ATHENS: 25/11/2009

PRESS RELEASE

International day for the Elimination of Violence against Women

Even today, the International day for the Elimination of Violence against Women and Greece still does not provide sufficient protection to women –victims of violence.

According to data which came into the light yesterday during a press conference, the Center for Women’s Studies and Research Diotima, regarding the laws and policies for the elimination of this phenomenon in Greece it has been observed that : In Greece today, practices rather aggregate and amplify the problem. Violence against women is not a private issue. It rather constitutes a form of invisible criminality-rape, beating, threats, verbal assaults- which usually take place at home, a place where a human being should feel confident and secure.

The lack of specific conventions to provide assistance and protection to women victims of violent demonstration is considered as a great problematic issue while few supportive institutions hardly exist.

According to a research 28 supportive institutions have been recorded in Greece while according to rates of minimum specifications set by Ste which assigns one consultative service for a number of 50.000 of women. That means that 84 more supportive institutions should have been in operation.

Furthermore, 50 per cent of these institutions are based upon a mixed system of funding, for instance in 6 form 10 cases in total the operation cost presents the last three years deficit comparatively with the amount of funding . Only two of them are able to provide legal support and intercession to women victims while only one welcomes victims of human trafficking.

Concerning Trafficking is the main form of illegal trafficking and trading of human beings in Greece which leads women to prostitution and sexual manipulation. The majority of human trade concerns women and under -age girls. In Greece despite the evidences for thousands of women victims, a great difficulty has been observed in order to crumb these criminal networks. Moreover, according to data collected by the Greek police, between the years 2003- 2006 only 416 women have been hunt down. The majority of them are women of Russian, Rumanian and Ukrainian nationality. For the year 2002 it has been estimated that around 17.200 women participated in the prostitution market. It has to be mentioned that the 72%of these women of illegal trafficking participate in the process of the trade at least for three times.

The Immigration Union of Greece supports the attempt so a Special fund can be established for the victims of violence with the state’s contribution as well as suggests the establishment of a National Observatory and the compilation of a National Action Plan for the Elimination of violence against women. Regarding the issue of trafficking and its massive dimensions taken place in Greece, the Immigration Union of Greece states that it constitutes severe manipulation of the human being and mortal insult of the human dignity. Earlier the Union has been suggested more strict measures regarding the regulation of statue against the traffickers of illegal immigrants as well as the human traffickers. The Union will remain to support these suggestions until they can be realized.

According to a research accomplished by journalists’ associates to the Immigration Union of Greece, several are the bordellos in Athens where women victims of trafficking are sexually manipulated. These women, the majority of them come from states-members of the European Union, have been maneuvered in prostitution mainly by their partner who is also their boss. Likewise, they are trapped in a reality with no way out since they cannot receive any assistance from their intimates.


PRESS OFFICE

DEPARTMENT OF COMMUNICATION

MEDIA AND PROMOTION

Συνάντηση με τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ

Αθήνα : 26/11/2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΕχθές το μεσημέρι, ο Πρόεδρος της Ένωσης Μεταναστών Ελλάδος, Ζάν-Ντανιέλ Κολομπανί, συναντήθηκε με τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ, Λ. Οικονόμου.

Η συζήτηση που ακολούθησε, εστίασε στο θέμα της εξεύρεσης λύσεων για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προβλημάτων της χώρας και πως μπορεί να βοηθήσει η αστυνομία, ως υπηρεσία, πάνω σε αυτό.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης, ενημερώθηκε για τη δημιουργία Διακλαδικού Οργάνου, που έχει στόχο την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης αλλά και για την δημιουργία Ομάδας Εργασίας, που έχει στόχο την μεταρρύθμιση του συστήματος παροχής ασύλου στους πρόσφυγες. Ρυθμίσεις που αποτελούν και προτεραιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπως δήλωσε και ο υπουργός Μ. Χρυσοχοίδης.

Τέλος, ο κ. Οικονόμου, κατήγγειλε τα τελευταία περιστατικά βίας που σημειώθηκαν από αστυνομικούς την περασμένη εβδομάδα. Στο πλαίσιο αυτό, θα γίνει παρέμβαση στα αστυνομικά τμήματα ώστε να υπάρξει καλύτερη αντιμετώπιση και συμπαράσταση από την πλευρά των αστυνομικών στους μετανάστες, με προοπτική το χτίσιμο δεσμών εμπιστοσύνης μεταναστών και αστυνομίας.


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΜΜΕ

ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Προσφορά βιβλίων για το σχολείο μεταναστών της ΕΜΕ

Αθήνα : 25/11/2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ένωση Μεταναστών Ελλάδας έχει δημιουργήσει «Σχολείο Ελληνικών» για τους μετανάστες, όπου διδάσκονται εκτός από ελληνικά και μια δεύτερη γλώσσα της επιλογής τους.

Για τη λειτουργία του σχολείου Μεταναστών της Ένωσης, ζητάμε τη βοήθειά σας σε σχέση με τον εξοπλισμό του σχολείου από εκπαιδευτικά βιβλία. Δεν έχει σημασία αν θα είναι μεταχειρισμένα, απλά να βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Η γνώση άλλωστε δεν έχει να κάνει με την εξωτερική εμφάνιση των βιβλίων, αλλά με το περιεχόμενό τους.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Για τις προσφορές σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 213 032 7467


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΜΜΕ

ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ


ATHENS: 25/11/2009

PRESS RELEASE

The Immigration Union of Greece has started a project “Greek School”, where, in addition to Greek classes, immigrants can choose to learn also a second language of their choice. In order to improve the functioning of the school, we would appreciate your assistance by donating educational textbooks.
We will gladly accept used books as long as they are in good condition, since the knowledge does not depend on the appearance of books, but on their content.

We thank you in advance for your support. For your donations, please, contact us via telephone: 213 032 7467


PRESS OFFICE

DEPARTMENT OF COMMUNICATION

MEDIA AND PROMOTION
Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2009

Regarding police violence and combats

ATHENS: 24/11/2009

PRESS RELEASE

Commenting upon a series of facts happened,that of an immigrant’s beating on Friday 20th November at Omonia street Police Station, that of policemen’s violent behavior towards an Armenian woman at Agios Panteleimonas Police Station as well as the last night attacks against immigrants’ shops at Neos Kosmos which caused serious injuries, The Immigration Union of Greece states that renders against any demonstration of violence wherever or whoever comes from.

Actions of violence either are based on racism or occurred as demonstrations of power or take place for any other reason, they cannot help in any way the Greek society to make progress and develop as well as does not promote the peaceful coexistence among people. The only result that violence can cause is more violence and therefore actually inspires feelings of fear and panic.

PRESS OFFICE

DEPARTMENT OF COMMUNICATION

MEDIA AND PROMOTION

Για την αστυνομική βία και τις συμπλοκές

Αθήνα : 24/11/2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή τον ξυλοδαρμό μετανάστη στο Αστυνομικό Τμήμα της Ομόνοιας την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, τη βία που δέχθηκε 35χρονη γυναίκα από την Αρμενία από αστυνομικούς του ΑΤ Αγίου Παντελεήμονος αλλά και τα επεισόδια που σημειώθηκαν εχθές το βράδυ στον Νέο Κόσμο κατά καταστημάτων που διατηρούν μετανάστες με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους , η Ένωση Μεταναστών Ελλάδος δηλώνει ότι είναι κατά της βίας από όποια πλευρά και αν προέρχεται.

Οι εκδηλώσεις βίας, είτε έχουν βάση το ρατσισμό είτε την επίδειξη ισχύος, ή οποιονδήποτε άλλο λόγο, δε μπορούν να βοηθήσουν στην εξέλιξη και ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας και την ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ των ανθρώπων. Η βία, τα μόνα αποτελέσματα που μπορεί να επιφέρει, είναι περισσότερη βία και η δημιουργία φόβου και πανικού.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΜΜΕ

ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2009

Συμπλήρωση 20 χρόνων από τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Αθήνα : 20/11/2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συμπλήρωση 20 χρόνων από τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Σήμερα, 20 Νοεμβρίου 2009, συμπληρώνονται 20 χρόνια, από την υιοθέτηση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Η Ένωση Μεταναστών Ελλάδος , με αφορμή την επέτειο της Διεθνούς Σύμβασης, στρέφει την προσοχή της στο ζήτημα της χορήγησης ελληνικής ιθαγένειας στα παιδιά ξένης καταγωγής που γεννιούνται στην Ελλάδα. Ζήτημα που αποτελεί και δέσμευση της Ελληνικής κυβέρνησης.

Σε συνδυασμό με το δημοσίευμα του περιοδικού «Επίκαιρα» για την ελληνοποίηση των μεταναστών, παρατηρούμε ότι «σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, υπολογίζεται ότι περίπου 500-600 χιλιάδες μετανάστες θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να υπαχθούν στη ρύθμιση της ιθαγένειας.». Επίσης, ενώ η ελληνική ιθαγένεια θα δοθεί στα παιδιά των νομίμων μεταναστών, ωστόσο δεν έχουν τεθεί οι προϋποθέσεις σχετικά με το χρόνο διαμονής των γονιών ή των ίδιων των παιδιών, εφόσον πρόκειται για ορφανά ή ασυνόδευτα ανήλικα. Η Ένωση Μεταναστών, ζητά να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα σύντομα, ώστε να σταματήσουν οι υποθέσεις κινδυνολογίας σχετικά με τα δικαίωματα των νομίμων μεταναστών και να υπάρξει επιτέλους μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλήνων και μεταναστών, όπως συμβαίνει και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Όσον αφορά την εργασία των παιδιών στα φανάρια των δρόμων ή στην εξώθησή τους στην επαιτεία, με σκοπό την εκμετάλλευσή τους, στρεφόμαστε προς την Κυβέρνηση και ζητάμε να ληφθούν μέτρα για την εξάλλειψη του φαινομένου, το οποίο προέρχεται απο την δράση της ρουμανικής, βουλγαρικής και τσιγγάνικης μαφίας στην Ελλάδα.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΜΜΕ

ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Athens: 20/11/09

PRESS RELEASE

20th anniversary of the International Convention on the Rights of the Child

Today, 20th November 2009, marks the 20th anniversary of the adoption of the International Convention on the Rights of the Child by the General Assembly of the United Nations.

The Immigration Union of Greece, on the occasion of the International Convention, turns its attention to the issue of Greek citizenship granted to children of foreign origin, born in Greece. This is an issue which constitutes also the commitment of the Greek government.

Together with the publication at the magazine "Epikaira" regarding the immigrants’ rights for the Greek citizenship, we note that "according to unofficial figures from the Interior Ministry it has been estimated that some 500-600 thousands of migrants have expressed interest to be considered as candidates for the citizenship regulation process”. Moreover, while the Greek citizenship will be provided to children of legal immigrants, no specific preconditions have been set regarding the parents’ period of residence or the children themselves in the case they are orphans or unaccompanied minors. The Immigration Union of Greece seeks to answer these questions soon in order to stop scaremongering matters concerning the rights of legal immigrants and to finally have a relationship of trust between Greeks and immigrants, as is the case in the other European countries.

Regarding the employment of children at the traffic lights or in forced begging in order to exploit them, we are turning to the Government with the request to take measure for the expunction of the phenomenon that was brought to Greece by actions of Romanian, Bulgarian and Roma mafia.

Press Office

Department of Communication

Media and Promotion

Χρηματοδότηση των ΜΚΟ

Αθήνα : 19/11/2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύμφωνα με δημοσίευμα στο περιοδικό «Επίκαιρα» και άλλα που βγαίνουν κατά καιρούς στην επικαιρότητα , γίνεται λόγος για τις παράνομες χρηματοδοτήσεις που δίδονται σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Η Ένωση Μεταναστών Ελλάδας , σε γενικό επίπεδο, συμφωνεί ότι συμβαίνουν τέτοιου είδους παράνομες χορηγίες σε οργανώσεις που θα έπρεπε, κατά κανόνα, να είναι ανεξάρτητες απο παράγοντες οικονομικού ελέγχου.

Για παράδειγμα, οργανώσεις που επιδοτήθηκαν τον Απρίλιο του 2009 από το Υπουργείο Εσωτερικών για συγκεκριμένα προγραμμάτα , δεν είχαν την υποδομή να τα υλοποιήσουν ολοκληρωτικά αλλά εις το ήμισυ. Παρόλα αυτά δέχθηκαν όλο το πακέτο της χορηγίας.

Σε ειδικό επίπεδο όμως, όπως αναφέρεται και στο δημοσίευμα, οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί σε τέτοιου είδους γενικεύσεις καθώς δεν είναι όλες οι ΜΚΟ ελεγχόμενες οικονομικά ή πολιτικά. Είναι όχι μόνο τυπικά, αλλά και ουσιαστικά ανεξάρτητες στις δραστηριότητές τους και σε αυτά που πρεσβεύουν.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΜΜΕ

ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Ίδρυση Διακλαδικού Οργάνου για την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης

Αθήνα : 19/11/2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ίδρυση Διακλαδικού Οργάνου για την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μ. Χρυσοχοίδη, σύντομα θα ιδρυθεί Διακλαδικό Οργανο για την αντιμετώπιση όχι μονο της εισόδου αλλά και της εξόδου λαθρομεταναστών από τα λιμάνια Πάτρας-Ηγουμενίτσας, θα αναβαθμισθεί η Διεύθυνση Ασφάλειας του Λιμενικού Σώματος με τη δημιουργία Υπηρεσίας Πληροφοριών, ενώ παράλληλα θα ενισχυθούν με προσωπικό από εσωτερικές μετακινήσεις από τα λιμεναρχεία Βόλου, Φθιώτιδας, Θεσσαλονίκης και Αλεξανδρούπολης, στα ακριτικα λιμεναρχεία Λέσβου, Σάμου, Λέρου και Πάτμου, τα οποία και δέχονται τους περισσότερους μετανάστες.

Από τις αρχές του 2009 μέχρι και την 4η Νοεμβρίου 2009 είχαν συλληφθεί από τους λιμενικούς συνολικά 9.158 μετανάστες ανάμεσά τους και περίπου 1.000 μικρά παιδιά, καθώς επίσης 168 δουλέμποροι-διακινητές,οι οποίοι στην πλειοψηφία τους ήταν Τούρκοι υπήκοοι και νεαρής ηλικίας.

Η λαθρομετανάστευση είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο. Πρέπει να υπάρξει ουσιαστική συνεργασία με την Ευρωπαική Ένωση , τις όμορες χώρες της Ελλάδας αλλά και με τις χώρες προέλευσης των λαθρομεταναστών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΜΜΕ

ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2009

Επίδομα αλληλεγγύης για μετανάστες

Αθήνα : 18/11/2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επίδομα αλληλεγγύης για μετανάστες

Η Ένωση Μεταναστών Ελλάδας υποστηρίζει την απόφαση της κυβέρνησης να συμπεριλάβει στη λίστα των ομάδων που θα πάρουν επίδομα αλληλεγγύης, τους πολιτικούς πρόσφυγες του Λαυρίου και τους αλλοδαπούς συνταξιούχους του ΟΓΑ.

Στη λίστα όμως δεν περιλαμβάνονται οικογένειες μεταναστών ή πολύτεκνων οικογενειών μεταναστών, οι οποίες και πληρούν τις προυποθέσεις για να λάβουν το επίδομα αλλά και πληρώνουν κανονικά τους φόρους τους προς το κράτος, όπως κάθε άλλη ελληνική οικογένεια.

Η Ένωση Μεταναστών ζητά να συμπεριληφθούν και οι παραπάνω κοινωνικές ομάδες, από τη στιγμή που αποτελούν και αυτές οργανικό κομμάτι του ελληνικού κράτους.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΜΜΕ

ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2009

Αθήνα : 5/11/09

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ένωση Μεταναστών Ελλάδας χαιρετίζει την επιλογή του επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος,αντιστράτηγου , κ. Λευτέρη Οικονόμου, ως νέου αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο κ. Οικονόμου είχε διατελέσει εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ την περίοδο εξάθρωσης της «17Ν», καθώς και Ταξίαρχος στην Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής , από τον Μάρτιο του 2006 έως το 2007.

Πιστεύουμε ότι η γνώση του κ. Οικονόμου σε θέματα αλλοδαπών θα βοηθήσει σημαντικά στην εξυγίανση των προβλημάτων αυτού του τομέα.

Ευχόμαστε καλή αρχή .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΜΜΕ

ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2009

Αθήνα : 05/11/2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ένωση Μεταναστών Ελλάδος συμφωνεί και αναμένει τη θεσμοθέτηση των νέων μέτρων που εξήγγειλαν ο Πρωθυπουργός, κ.Παπανδρέου, και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ,κ. Χρυσοχοίδης, για τους μετανάστες.

Το δικαίωμα ψήφου στους μακροχρόνια διαμένοντες μετανάστες θα τους δώσει την δυνατότητα να αισθανθούν κομμάτι της κοινωνίας μας και θα βοηθήσει στην καλύτερη ενσωμάτωση τους. Η απόκτηση ιθαγένειας για όσα παιδιά γεννιούνται στην Ελλάδα, που αποτελεί και πάγιο αίτημα της Ένωσης, είναι ένα μέτρο το οποίο πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα. Είναι παιδιά που η μόνη πατρίδα που γνωρίζουν είναι η Ελλάδα, η οποία ακόμα δεν τα έχει αναγνωρίσει.

Όσον αφορά την ελεύθερη διακίνηση όλων των νόμιμων μεταναστών που ζουν στη χώρα μας απο και πρός τις χώρες καταγωγής απρόσκοπτα, για προσωπικούς , οικογενειακούς ή θρησκευτικούς λόγους, που εξήγγειλε ο κ.Χρυσοχοίδης για το 2010, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι πάγιο μέτρο και όχι ετήσιο.

Σε σχέση με τη λαθρομετανάστευση, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη συνεργασία σε επίπεδο κρατών με την Τουρκία για αμοιβαία αντιμετώπιση του προβλήματος.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΜΜΕ

ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

2/11/2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η Ένωση Μεταναστών Ελλάδας χαιρετίζει την έναρξη των εργασιών του Παγκόσμιου Φόρουμ για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη. Στηρίζουμε και θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε κάθε δράση που έχει ως βάση τη συλλογικότητα και τον διάλογο. Πιστέυουμε ότι μέσα απο τέτοιες πράξεις που μπορούν να επηρεάσουν
την παγκόσμια αλλά και εθνική πολιτική σκηνή, μπορούν να βρεθούν λύσεις για σύμπραξη σε αποφάσεις που αφορούν θέματα μετανάστευσης αλλά και προτάσεις ώστε η μετανάστευση να μπορέσει να βοηθήσει με τη σειρά της στην ανάπτυξη και της χώρας πρόελευσης και ακόμα περισσότερο τη χώρα προορισμού.


¨Οπως έδειξε και η πολυετή έρευνα της εταιρείας
Gallup, που παρουσιάστηκε στην αρχή του Φόρουμ, η επιθυμία για μετανάστευση δεν έχει μειωθεί. Πράγμα που σημαίνει ότι η ανάγκη παγκόσμιας πολιτικής σε σχέση με τη μετανάστευση, είναι πιο αναγκαία απο ποτέ.


Τα θέματα που συζητήθηκαν
αφορούσαν : σε σχέση με τους Στόχους της χιλιετίας, την μείωση του κόστους μετανάστευσης( έκδοση εγγράφων, εύρεση εργαζομένων κ.α.), την απλούστευση διαύλων μεταναστεύσεως όπως είναι ΄το θέμα της διαφάνειας στην έκδοση βίζας. Κατά την συζήτηση αυτή προτάθηκε το μοντέλο που έχει ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια η Σουηδία και η Νορβηγία , αλλά προς το παρόν δεν υιοθετήθηκε γιατί δεν ξέρουμε αν μπορεί να ευδοκοιμίσει. Σε σχέση με τη διασπορά, είναι επιτακτική η ανάγκη καλλιέργειας σχέσεων με τους μετανάστες που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της χώρας προορισμού, όπως είναι η σταθερή οικία και η εύρεση εργασίας. Επίσης η έναρξη σχέσεων των χωρών με τις κοινότητες της διασποράς ώστε να γίνονται μέλη της χώρας προέλευσης και να μπορούν π.χ. να ψηφίζουν ώστε να μην διακοπούν οι δεσμοί.

Τέλος όσον αφορά τις γεννεσιουργές αιτίες της μετανάστευσης, παρατηρήθηκε η έλλειψη έρευνας και δεδομένων για τη διασπορά, και η αλλαγή των μεταναστευτικών ρευμάτων λόγω οικονομικής κρίσης. Επίσης , σε σχέση με τα Πρότυπα Συμβάσεων προτάθηκε οι μετανάστες να εντάσσονται στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και σε περίπτωση απώλειας της δουλειάς τους να τους δίνεται περίοδος χάριτος για την επιστροφή τους στην πατρίδα τους μέσω Πρεσβειών ή προξενείων, ή για την ανεύρεση άλλης απασχόλησης. Τέλος, προτάθηκε απο σωματείο συνδικαλιστών της Σενεγάλης, να ακυρωθεί η Σύμβαση Εργαζομένων 183 της ΕΕ για τα δικαιώματα των μεταναστών, όπως και απο ΜΚΟ των Φιλιππίνων να ακυρωθεί η οδηγία του 2008 για τον Επαναπατρισμό, διότι θίγει τη δημοκρατία και το δικαίωμα στην ελεύθερη διακίνηση των ανθρώπων.


Σημειώνεται ότι φέτος το Φόρουμ έχει διευρήνει την βάση του, καθώς η συμμετοχή συνδικάτων , σωματείων και οργανώσεων μεταναστών έχει αυξηθεί σημαντικά.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΜΜΕ

ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2009

Αστυνομικές επιχειρήσεις για τους μετανάστες στην Πάτρα

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2009, 09:29

Συνεχείς είναι οι προσπάθειες των αστυνομικών Αρχών να απομακρύνουν τους αλλοδαπούς που βρίσκονται στην Πάτρα και δεν έχουν στην κατοχή τους έγγραφα, τα οποία να νομιμοποιούν την παραμονή τους στη χώρα.

Μια ακόμη επιχείρηση έγινε χθες το πρωί από δυνάμεις της αστυνομίας που μετέβησαν στην περιοχή του Καστελόκαμπου και στην οδό Κανελλοπούλου.

Προέκυψαν τελικά 30 προσαγωγές προσφύγων, οι οποίοι δεν διέθεταν κανένα νομιμοποιητικό έγγραφο παραμονής.

Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με λεωφορείο της αστυνομίας στο αρμόδιο Τμήμα Αλλοδαπών στην Αττική, όπου και θα ακολουθηθεί η διοικητική διαδικασία της απέλασής τους.

Ανάλογη επιχείρηση είχε γίνει και την προηγούμενη εβδομάδα, όταν αστυνομικοί προσήγαγαν περίπου 200 άτομα αφγανικής κυρίως υπηκοότητας.

Οι 140 από τους προσαχθέντες διαπιστώθηκε ότι είχαν στην κατοχή τους προσωρινές βεβαιώσεις, ύστερα από την κατάθεση αίτησης για τη χορήγηση ασύλου. Ανάμεσά τους ήταν και πολλοί ανήλικοι.

Γι’ αυτούς, σύμφωνα με πληροφορίες, γίνονται συνεννοήσεις με τοπικούς φορείς και οργανισμούς σχετικά με την ανάγκη στέγασής τους ή μεταφοράς τους σε κέντρα φιλοξενίας αλλοδαπών.

Τελικά, μόνο για τους 60 από τους προσαχθέντες διατάχθηκε η προσωρινή κράτησή τους και οδηγήθηκαν στη Διεύθυνση Αλλοδαπών της Αθήνας.

Πηγή: Skai Πάτρας


ΑΘΗΝΑ 21/10/2009


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Σύμφωνα με τις καινούργιες εξαγγελίες του Υπ. Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη, για τις προσλήψεις μεταναστών στην ελληνική αστυνομία και τη μεταφορά της αρμοδιότητας χορήγησης ασύλου στο Υπουργείο Εσωτερικών, η Ένωση Μεταναστών Ελλάδος δηλώνει:


Για την πρόσληψη μεταναστών στην ΕΛ.ΑΣ.


Η ΕΜΕ, όπως και σε παλαιότερη ανακοίνωσή της, στις 31 Μαρτίου του 2009, συμφωνεί να ανοίξει ο δρόμος για την ένταξη μεταναστών στην αστυνομία της χώρας.


Πιστεύουμε πως τα παραδείγματα ανεπτυγμένων χωρών στον τομέα της καταστολής της εγκληματικότητας αλλά κυρίως της πρόληψης με την ένταξη μεταναστών στην Αστυνομία, είναι πολύτιμα και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ως πρότυπα. Θα θέλαμε ωστόσο να επισημάνουμε ότι, θα πρέπει να προσεχθούν θέματα όπως: η καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων στην Ελλάδα καθώς και η εργασία τους να οριοθετείται στα πλαίσια μόνο του Τμήματος Αλλοδαπών.


Για τη χορήγηση ασύλου


Ο πρόεδρος της ΕΜΕ, Ζάν- Ντανιέλ Κολομπανί, σε προηγούμενη δήλωσή του (18/5/2009), είχε επισημάνει :


«Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα είναι η χώρα που παραχωρεί άσυλο λιγότερο από κάθε άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο λόγος είναι πως οι αστυνομικές αρχές, συχνά, δεν έχουν την δυνατότητα και τα μέσα να ελέγξουν βασικά στοιχεία όπως: -αληθινά στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος πολιτικό άσυλο.... Συχνά ο μετανάστης δεν είναι αυτός που δηλώνει αλλά κάποιος άλλος που ζητά να καταγραφεί ως «αιτών άσυλο» προκειμένου να έχει την ευκαιρία να μένει στην χώρα μέχρι την ημέρα της εξέτασης της αίτησής του (η αίτηση ασύλου ισοδυναμεί με άδεια παραμονής έως την εξέταση του αιτήματος)


Επίσης, υπάρχει και δυσκολία διαπίστωσης αν όντως διώκεται πολιτικά το πρόσωπο που ζητά άσυλο. Η ελληνική αστυνομία δεν έχει τα μέσα και επαρκές προσωπικό για να ελέγχει όλους αυτούς τους παράγοντες.


Αν λοιπόν, η πολιτεία θέλει πραγματικά να βοηθήσει τους πολιτικούς πρόσφυγες να αποκτήσουν άσυλο, αλλά και να λύσει το πρόβλημα της χορήγησης ασύλου, θα πρέπει να τοποθετήσει προσωπικό και να χορηγήσει τα μέσα στους αρμοδίους φορείς. Η όποια αλλαγή της αρμοδιότητας προς το υπουργείο εσωτερικών δεν θα βοηθήσει αν δεν συνοδεύεται από ανάλογα μέτρα.»


Η Ένωση Μεταναστών Ελλάδος παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις προσπάθειες του υπουργού Προστασίας του πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και γενικότερα της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση των θεμάτων της μετανάστευσης .


Κάθε έργο απαιτεί πολιτική βούληση και πράξη .


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΜΜΕ

ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ


Αθήνα : 21/10/2009


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η Ένωση Μεταναστών Ελλάδας ανακοινώνει τη λειτουργία σχολείου για τους μετανάστες και τη δημιουργία του Τμήματος Ενημέρωσης Πολιτών Μεταναστών.


Σχολείο Ελληνικών και μία δεύτερη γλώσσα


Η Ένωση Μεταναστών Ελλάδος, πιστεύει πως οι μετανάστες μέλη της πρέπει να γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα για να μπορούν να συμμετέχουν στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας ισότιμα. Εκτός από επαγγελματικές δεξιότητες οι μετανάστες στην Ελλάδα θα πρέπει να γνωρίζουν τον ελληνικό πολιτισμό και την κουλτούρα του τόπου!


Έτσι η Ένωση Μεταναστών Ελλάδος δημιούργησε στην έδρα της – κοντά στον Άγιο Παντελεήμονα – Πλατεία Αττικής, για τα μέλη της αλλά και για όποιον άλλον το επιθυμεί σχολείο ελληνικών, που λειτουργεί απογευματινές ώρες, με ένα συμβολικό ποσό συμμετοχής. Στην τάξη αυτή εκτός από την γλώσσα θα διδάσκεται και η ελληνική ιστορία και κουλτούρα. Αλλά επειδή η εποχή μας απαιτεί αυξημένα προσόντα για την πλήρη ένταξη στην αγορά εργασίας και για την προσωπική ενημέρωση και ολοκλήρωση θεωρούμε ως απαραίτητο εργαλείο την εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας. Εκτός, λοιπόν από τις τάξεις ελληνικών στο σχολείο λειτουργούν και τάξεις μιας δεύτερης γλώσσας, που μπορεί να είναι αγγλικά, γαλλικά, ρώσικα, βουλγαρικά, ρουμάνικα, αραβικά….


Έτσι στην Ένωση Μεταναστών Ελλάδος δάσκαλοι – εθελοντές διδάσκουν ελληνικά και γλώσσες, για δύο ή τέσσερις ώρες την εβδομάδα ενώ η οικονομική υποχρέωση των μελών είναι συμβολική.


Τμήμα Ενημέρωσης Πολιτών Μεταναστών


Η ΕΜΕ, δημιούργησε το συγκεκριμένο τμήμα με βάση την ταχύτερη ενσωμάτωση των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Οι υπεύθυνοι θα ενημερώνουν τους μετανάστες για θέσεις εργασίας , ανεύρεση κατοικίας καθώς και για τα δικαιώματα που έχουν ως μετανάστες στη χώρα μας. Παράλληλα, λειτουργούν και τα Τμήματα : Εγγράφων και Εξυπηρέτησης Αιτημάτων και Προσωπικού Μεταναστών.


Για περισσότερες πληροφορίες , οι ενδιαφερόμενοι μετανάστες καθώς και οι εργοδότες που αναζητούν αλλοδαπούς υπαλλήλους, μπορούν να επισκεφθούν το site: www.findjob-house.gr


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΜΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Αθήνα : 12/10/2009


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΔ/νση επικοινωνίας με ΜΜΕ και προβολήςH Ένωση Μεταναστών Ελλάδας είναι μια ανεξάρτητη, διακομματική, μη κυβερνητική εταιρεία προβληματισμού και δράσης με έδρα την Αθήνα. Κύρια δραστηριότητά της είναι η ανάλυση της κίνησης των λαών προς την Ελλάδα και την Ευρώπη, η βοήθεια και διευκόλυνση των μεταναστών να ενταχθούν στην ελληνική πραγματικότητα με νόμιμο και αξιοπρεπή τρόπο.www.migrationpolicy.gr

To Migration policy είναι ένας διαδικτυακός τόπος καθημερινής πολιτιστικής πολιτικής και κοινωνικής ενημέρωσης. Ενδιαφέρεται για την ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών που αφορούν τους μετανάστεςκαι την μεταναστευτική πολιτική. Θεωρεί πως δεν μπορείνα βρίσκεται μακριά από την ζωντανή κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα της Ελλάδας όπως αυτή εξελίσσεται διαρκώς και επιθυμείνα συμβάλλει στην διαμόρφωσή της αλλά και στην διαμόρφωση της μεταναστευτικής πολιτικής της χώρας Το Migration policy ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Νοέμβριο του 2008 και στελεχώνεται απόομάδα έμπειρων πολιτιστικών και πολιτικών συντακτών με εξειδίκευση στο διαδίκτυο καθώς και από συνεργάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό Τον Σεπτέμβρη του 2009 η εταιρεία αναδιοργανώθηκε, αύξησε τα μέλη της・ διοικητικά και εθελοντισμού‐ενώ διαπραγματεύεται τη συγκρότηση συμβουλίων μεταναστών στις τοπικές αυτοδιοικήσειςΕπικοινωνία: 213‐0327467/ 213‐0327455/fax: 210‐6015500


Αθήνα : 20/06/2009


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ


Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα προσφύγων η ένωση μεταναστών Ελλάδος θέλει να επισημάνει για ακόμα μια φορά πως το μεταναστευτικό φαινόμενο έχει αποκτήσει τέτοιες διαστάσεις στην Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο που καθιστούν αναγκαία τη χάραξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης μεταναστευτικής πολιτικής.


Είναι πλέον απόλυτα αναγκαία η καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης με την εξασφάλιση της επιστροφής των μεταναστών στη χώρα καταγωγής τους ή σε χώρα διέλευσης. Η πολιτεία και οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να λάβουν κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου κάποια κράτη να τηρήσουν το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο το οποίο υπέγραψαν το 2008.


Η Ελλάδα από χώρα εξαγωγής μεταναστών βρέθηκε πριν από δύο δεκαετίες απροετοίμαστη να γίνει χώρα υποδοχής και αυτό ως ένα βαθμό είναι απόλυτα κατανοητό και ανεκτό. Είναι όμως πραγματικά αξιοθαύμαστο το πώς καταφέρνει να είναι ακόμα και σήμερα το ίδιο στάσιμη η πολιτική της ενσωμάτωσης.


Ο πρόεδρος της Ένωσης Μεταναστών Ελλάδος τόνισε πως η λύση του προβλήματος θα πρέπει να αναζητηθεί στην σφαιρική σύμπραξη με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης καθώς και στη δημιουργία υπουργείου μεταναστεύσεις , κάτι που θα βοηθήσει σημαντικά στην αντιμετώπιση του τόσο επίκαιρου προβλήματος που λέγεται Μετανάστευση.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ